O LPD

Levické poľovnícke dni v čase.

Toto obľúbené podujatie vzniklo v roku 1995.  Ing. Jozef Hikl, prednosta Krajského lesného úradu v Nitre presadil myšlienku, aby sa v rámci chovateľskej prehliadky trofejí pre okres Levice usporiadal aj odborný seminár. Vďaka zanietenosti niekoľkých odborníkov lokálne podujatie vyrástlo na podujatie s celoslovenskou, ba medzinárodnou úrovňou. Odborné semináre sú každoročne zamerané na inú aktuálnu tému. Prínos odborných seminárov a workshopov v Leviciach je nesporne veľký a je dôležité v nich pokračovať. Popri klasickej prehliadke trofejí pribúdali sprievodné akcie pre deti a mládež, výstava Príroda okolo nás,  etabloval sa festival filmov, ktorý zvýšil kredit a obľúbenosť Levických poľovníckych dní. Hlavným motívom vzniku medzinárodného festivalu filmov bolo okrem spestrenia programu aj zvýšenie záujmu poľovníckej a ochranárskej verejnosti o filmovanie slovenskej prírody. Účel sa podarilo naplniť, veď za dvadsať rokov bolo  Leviciach verejne uvedených 348 filmov. Na Levických poľovníckych dňoch je kladený dôraz na prácu s deťmi a mládežou. Pre najmladších sa pravidelne pripravujú aktivity ako Lesníci a poľovníci deťom, organizujeme výtvarné a literárne súťaže s názvom Príroda očami detí, do ktorej sa hlásia žiaci nielen z okresu Levice. V rámci akcie Lesníci a poľovníci deťom je celý deň venovaný lesnej pedagogike, ukážkam sokoliarstva, kynológie, vábenia zveri, lukostreľby, hre na lesnicu, poznávaniu stromov, rastlín a zveri podľa pobytových znakov.

Levické poľovnícke dni sa uskutočnia od 9.  do 12. mája. Už po štvrtýkrát sa uskutoční podujatie na zimnom štadióne v Leviciach, ktorý poskytuje dostatok miesta na všetky plánované aktivity. Prosím zistite viac v PROGRAME PODUJATIA. Nebudú chýbať poľovnícke predajné trhy. Veríme, že každý si nájde v programe to svoje. Za organizačný výbor srdečne pozývame všetkých do Levíc.

Fotografie z predchádzajúcich podujatí